Domů Těhotenství Těhotenství týden po týdnu Porod Šestinedělí Péče o dítě

Dysplazie kyčelního kloubu se dá u dětí snadno řešit

Vydáno: 1. srpna 2014 v kategorii Péče o dítě, napsala Adéla Jánská.

miminko a nožičky

Miminko čeká mnoho vyšetření a jedním z nich je i vyšetření kyčlí. Při tomto vyšetření se zjišťuje, zda má vadu, která se jmenuje vrozená dysplazie kyčelního kloubu. Objevuje se u 5 % novorozenců, což je tak nejčastěji diagnostikovaná vrozená vada u dětí v naší republice. Kdy se na něj chodí a jak toto vyšetření vlastně probíhá?Vývojová dysplazie kyčelního kloubu je porucha, která se u novorozenců objevuje celkem často a vzniká díky působení mnoha faktorů. Vhodnou terapií se porucha může snadno napravit, ale nesmí se podceňovat vyšetření, jež patří mezi povinné. Vyšetření je založené na klinickém vyšetření a ultrazvukovém vyšetření dohromady ve třech etapách. V případě, že by se dysplazie neléčila, projeví se poškozením kloubů.

Co je dysplazie kyčelního kloubu?

Jako dysplazie kyčelního kloubu, vývojová kyčelní dysplazie nebo vývojové vykloubení kyčelních kloubů nebo zkratka VDK označuje porucha, u které se špatně vyvíjí jamka a hlavice kloubu kyčelního a řadí se se sem i stavy, které se v oblasti kyčelního kloubu odchylují od normálního výsledku. Zahrnuje tak špatný vývoj kyčelní jamky, kloubní hypermobilitu nebo i jejich kombinaci. Správnou terapií se opět správně postaví hlavička kyčle do dna jamky, začne se normálně vyvíjet kloub a nevykloubí se.

Zatím se neví, co za dysplazii přesně může, ale pravděpodobně více faktorů. Bývá vrozená a převážně se objevuje u bílé rasy. Ve střední Evropě má vyšší výskyt než v dalších částech světa, proto se musí vyšetření věnovat tolik pozornosti. Častější výskyt je u dětí, které mají společné následující faktory: jedná se o dívky (objevuje 3-5x častěji než u chlapců), jde o prvorozené dítě, má vyšší porodní hmotnost, plod byl v děloze otočen, menší množství plodové vody nebo výskyt dysplazie v rodině.

Vyšetření kyčlí

Kyčle se vyšetřují dohromady ve třech fázích. Nejprve se vyšetřují mezi 3. a 5. dnem, často již v porodnici, následuje další vyšetření v 6. - 9. týdnu a poslední je ve 12. - 16. týdnu. Provádí se vždy klinické a sonografické vyšetření, někdy se připojuje i rentgen, ale to až ve třetí etapě. Při vyšetření jsou hodnoceny rýhy v okolí kloubů, sleduje, zda jsou rýhy symetrické,jestli je kloub dostatečně ohebný, roztahuje nožičky a porovnává jejich délku. U kloubů se ortoped zaměřuje na to, zda je pevný, stabilní a vytváří dostatečný odpor při pohybu. Dále se pozorují i hybnost ostatních kloubů, aby se vyloučilo i další onemocnění.

Mezi hlavní příznaky patří omezení pohybu kloubu kyčelního při roznožení nebo pokrčení, nesymetrická pohyblivost nebo asymetrie rýh.

V případě vyšetření v porodnici, najde matka záznam o vyšetření kyčlí v očkovacím průkaze na poslední straně. Navíc k propouštěcí zprávě obdrž i zprávu od ortopeda. Zprávu i průkaz je nutné s sebou nosit i k dalším vyšetřením.
Pokud první vyšetření nebylo provedeno v porodnici, tak se vyšetřuje v 2. až 3. týdnu.

Jak se léčí?

Pokud byla dítěti zjištěna dysplazie kloubu kyčelního, je nutné jej co nejdříve začít léčit. Ze začátku se přistupuje ke konzervativní léčbě, která není chirurgická. Pokud by tato terapie nepomohla, je nutné přejít k operaci.

Konzervativní terapie

Jedná se o léčbu, která je nechirurgická a spočívá v tom, že se používají jednoduché pomůcky k vyrovnání nohou.
Prosté abdukční balení - do stáří šesti týdnů se nosí spíše jako prevence nebo na doporučení abdukční kalhotky nebo široké balení (zabalení do tří látkových plen). U novorozenců se někdy doporučují Wagnerovy punčošky od 6. týdne.
Abdukční Frejkova peřinka nebo Pavlíkovy třmeny se používají 3 - 6 měsíců, pokud první možnost nepomohla. Je nutné chodit na pravidelné kontroly a dávat pozor na správné nošení při růstu.
Distrakční režim - při těžší formě je nutná hospitalizace. Léčba v takovém případě trvá pár týdnů.

Operační terapie

Pokud nepomůže konzervativní léčba, je nutná operace.
Existují čtyři základní možnosti operace dysplazie kyčelního kloubu podle toho, kdy a jak se provádí. Naštěstí operace není příliš častá a týká se to pouze jednotek za rok.

I pak je nutná opatrnost

Vyřešení dysplazie v prvním roce života neznamená, že je všechno špatné zažehnáno. Mezi možné komplikace patří aseptická nekróza (dočasné odumření hlavice stehenní kosti), kterou je nutné kontrolovat pomocí pravidelného rentgenu a to 1., 3., 6., 10. a 15. roce. Pokud byl VDK těžšího rázu, bývá zakázán i klouby zatěžují pohyb v dospělosti.

Co když se nebude léčit?

V případě, že by se tato porucha neléčila nebo se léčila nedostatečně, kloub se rychle opotřebuje a po dvou desítkách let může být zničen.

Máte s tímto zkušenost? Jak jste to řešili?