Domů Těhotenství Těhotenství týden po týdnu Porod Šestinedělí Péče o dítě

Hexacima - nová vakcína proti šesti nemocem

Vydáno: 18. března 2014 v kategorii Péče o dítě, napsala Adéla Jánská.

očkování

Hexacima je nová šestivalentní vakcína, kterou vyvinula společnosti Sanofi Pasteur. Jedná se o alternativní vakcínu k Hexavakcíně. V jedné dávce se dítě rovnou očkuje proti šesti nemocem již od 6. týdne do 2 let věku dítěte. Tato vakcína má být šetrnější a obsahuje jen 600 µg hliníku. Jedná se vlastně o vakcínu Pediacel, ve které je navíc látka proti hepatitidě typu B.Hexacima byla schválena v loňském roce Evropskou lékovou agenturou (EMA) po desetiletém výzkumu, přičemž do srovnávací studie bylo zařazeno pět tisíc dětí. Podle výsledků je vakcína bezpečná a účinná. Podle studií je dokonce účinnější než jiné kombinované vakcíny a také má méně nežádoucích účinků.

V jedné dávce vakcíny se očkuje proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské obrně, hepatitidě B a Haemophilu influenza typu b. Dané antigeny jsou již naplněné v injekční stříkačce, jedná se tudíž o předplněnou stříkačku.
Očkuje se intramuskulárně (do svalu) a to do hýždí nebo do ramena u starších dětí.

Vakcína Hexacima se smí aplikovat pouze v případě, že dítě není nemocné, nemá horečku či nebylo očkováno před pár dny. V případě přecitlivělosti na nějakou složku přípravku a v dalších případech se neočkuje nebo jen s opatrností.

Toto očkování je hrazené zdravotní pojišťovnou a můžete si vybrat, zda chcete dítě naočkovat Hexavakcínou (Infanrix hexa) nebo Hexacimou. Je ale možné, že někteří pediatři tuto vakcínu nebudou mít rovnou k dispozici a bude ji nutné objednat.

Doporučené očkovací schéma

Doporučené očkovací schéma je 3 + 1 a to podle příbalového letáku:
6., 10., 14. týden
2., 3., 4. měsíc
3., 4., 5. měsíc
2., 4., 6. měsíc
přeočkování se doporučuje v druhé roce života, nejméně 6 měsíců po poslední dávce.

Příbalový leták uvádí složení

V příbalovém letáku najdete mnoho zajímavých informací, mezi které patří složení, pomocné látky, nežádoucí účinky, informace, kdy se dítě nemá očkovat a další.

V přípravku najdete:
- Diphtheriae anatoxinum
- Tetani anatoxinum
- Antigeny Bordetelly pertussis - Pertussis anatoxinum, Haemagglutinum filamentosum
- Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)3, typus 1 (Mahoney), typus 2 (MEF-1), typus 3 (Saukett)
- Antigenum tegiminis hepatitidy B5
- Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum (Polyribosylribitoli phosphas)
- conjugata cum tetani anatoxinum
Může také obsahovat stopová množství glutaraldehydu, formaldehydu, neomycinu, streptomycinu a polymyxinu B, jenž se používají během výrobního procesu.
Pomocné látky: hydroxid hlinitý, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, trometamol, sacharóza, esenciální aminokyseliny včetně L-fenylalaninu, voda na injekci, adsorpční látka

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se dělí na velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000).
velmi časté - snížená chuť k jídlu, pláč, spavost, zvracení, bolest vpichu, zarudnutí a otok v místě vpichu, podrážděnost, teplota
časté - dlouhotrvající pláč, průjem, ztvrdnutí v místě vpichu
méně časté - hypersenzitivní reakce, uzlík v místě vpichu, horečka
vzácné - vyrážka, otok končetiny
velmi vzácné - Hypotonické reakce nebo hypotonicko-hyporesponzivní epizody (HHE)
Další možné nežádoucí účinky jsou: anafylaktická reakce, poruchy nervového systému, apnoe, a další.

Dostupnost vakcíny

Hexacima měla být dostupná na českém trhu již od 1. ledna 2014, avšak distributor nebyl schopen zajistit dané množství pro Česko. Z tohoto důvodu se termín posunul až na 1. března 2014.

Vakcína se prodává pod vícero názvy podle toho, pro jakou oblast je určena - Hexyon (západní Evropa), Hexacima (východní Evropa) a Hexacim (mezinárodní trh).

Myslíte si, že je šetrnější než zmiňovaná Hexavakcína?